DavNor Covid19 Information Management System
Vaccination Pre-RegistrationUnsa ang sintomas sa
COVID-19?


Kasagaran nga mga Sintomas

Kalintura

Fever

Ubo ug Sip-on

Dry Cough and Runny Nose/Nasal Congestion

Pamupoy sa Kalawasan

Tiredness or Fatigue


Sakit sa Tutonlan

Sore Throat

Sakit asa Kalawasan

Aches and Body Pains

Sakit sa ulo

Headache

Pagkawala sa Panlasa ug Panimhot

Loss of Taste or Smell

dashboard

Lisod sa Pagginhawa

Difficulty in Breathing or Shortness of Breath

Kalibanga

Diarrhoea

Kasukaon

Nausea or Vomiting

Pagpamula o Katol ang Mata

Conjunctivitis

Mga Pamaagi sa Paglikay sa
COVID-19


Maghugas kanunay sa kamot gamit ang sabon ug tubig o alcohol kung walay sabon.


Dili magpataka'g pangluwa. Mugamit ug tissue ug ilabay sa basurahan.

Lutoon pag-ayo ang pagkaon.

Pakusgan ang resistensya sa lawas pinaagi sa pagtulog ug walo ka oras, paginom ug walo ka baso nga tubig, ug kung mahimo mu inom usab ug bitamina ilabi na ang Vitamin C.

Likayan usa ang pag lamano o bisan unsa nga matang sa close contact hilabi na kung anaa kita sa pampublikong lugar.

Gamit ug mask o panyo hilabina kung dunay ubo, sip-on o kalintura.

Pagpuyo sa balay kung dunay community quarantine o lockdown.

Kung makabati ug sintomas sama sa labad sa ulo, pamuypoy sa kalawasan, ug paglisud sa pag-ginhawa, buluntaryo nga mudangop sa mga health facilities.

Likayi ang panagtapok. Pag-gahin ug dili moubos sa usa ka metro nga distansya sa kaistorya o katapag (Social Distancing).

Kung mag ubo ug mohatsing, mugamit ug panyo, tissue o bukton aron tabunan ang baba.

Likayai ang pagbyahe sa mga lugar nga duna nay natala nga COVID-19 positive.

Kung adunay nahibaloan nga mga tao nga gikan nagbyahe sa abroad o sa mga lugar nga positibong adunay COVID-19, ug kadtong mga tao nga nagpakita ug sintomas sa maong sakit, mamahimong mureport dayun sa inyong mga barangay, munisipyo, city o provincial officials.

Contact Us

For ONLINE REGISTRATION inquiry(Outside DavNor only), please contact:{{row}}

{{row}}{{row}}

{{row}}

OPEN every MONDAY to FRIDAY from 8:00am to 5:00pm

Kung aduna kamoy dugang nga mga pangutana, mamahimo kamong modangup aning mga hingtungra.

Provincial Health Office
Government Center
Mankilam, Tagum City,
Davao del Norte
(082) 655-9493
  09531732397 / 09514495189 / 09069069602
covidopcendavnor@gmail.com

FOR EMERGENCIES

DIAL

911
112

Globe

0999 225 1967
0999 226 1967

 Smart

Send us mail

Or follow us on social platform


Template by INSPINIA
Copyright DavNor | All Rights Reserved © 2020